Data zgłoszenia przetargu 2021-06-24

Nazwa przetargu i opis

Dostawa 3 sztuk respiratorów przenośnych do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej oraz ssaka medycznego sztuk 1

Załączniki:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 06.07.2021 r.)

2. Odpowiedzi na zapytania 2

(dodano: 01.07.2021 r.)

3. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 25.06.2021 r.)

4. Zapytanie ofertowe

5. Formularz ofertowy

6. Oświadczenie oferenta

Status ogłoszony