Skip to content

RODO

Obowiązek informacyjny

Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych

Biorąc pod uwagę fakt, iż prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych (link)
2. Przekazać go w formie elektronicznej na adres: spzop@list.pl
3. Skontaktować się telefonicznie z SPZOP pod numer:  87  567 69 10
Lub
4. Skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: mediasystem@post.pl

Powołanie Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w dniu 25 maja 2018 roku został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE do zadań Inspektora ochrony danych osobowych należą:

1. informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych) i doradzanie im w tej sprawie;
2. monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w SPZOP Suwałki;
3. przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
4. przeprowadzanie audytów lub nadzór nad audytem zleconym;
5. dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) planowanych operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
6. współpraca z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt do IOD: mediasystem@post.pl

WCAG

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Informacje dodatkowe - Ułatwienia

Kompatybilność

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (druk powiększony),
  • wysoki kontrast
  • odcienie szarości
  • negatyw
  • podkreślanie linków

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki
telefon 87-567-69-10
fax 87-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie
ul. Rosiczkowa 2
16-300 Augustów
telefon 504 09 77 02

Dane rejestrowe

REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279
Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak

53 93670007 0010001590140001

 

Logo

Organy zakładu

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Magda Grygoruk

Inspektor Ochrony Danych

Bogusław Kijewski
telefon 601 391 460
e-mail mediasystem@post.pl

Skip to content