Skip to content

Cennik

Cennik za sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji medycznej:

 • Cena za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • Cena za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • Cena za kopię dokumentacji na nośniku elektronicznym – nie może przekroczyć 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

Cennik za pobyt chorego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym:

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym:

 1. Osobodzień opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w Domowym Zespole Długoterminowej Opieki Domowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie oraz w Domowym Zespole Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie – 250,00 zł
 2. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – 603,00 zł
 3. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie żywionych dojelitowo – 788,00 zł
 4. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie żywionych pozajelitowo – 981,00 zł
 5. Osobodzień pobytu w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie w przypadku okresowego pobytu w innym zakładzie leczniczym – 15% stawki lub przepustki – 50% stawki
 6. Osobodzień pobytu w ZOL – 231,00 zł
 7. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego dojelitowo -417,00
 8. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego dojelitowo ze skalą Barthla 0 pkt i skalą Glasgow do 8 pkt – 516,00 zł
 9. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta ze skalą Barthla 0 pkt i skalą Glasgow do 8 pkt – 330,00 zł
 10. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego pozajelitowo – 709,00 zł
 11. Osobodzień pobytu w ZOL w przypadku pobytu w innym zakładzie opieki zdrowotnej – 15% stawki
 12. Osobodzień pobytu w ZOL w przypadku przepustki – 50% stawki
 13. Osobodzień Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej – 101,00 zł
 14. Osobodzień Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi – 161,00 zł
 15. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym – 637,00 zł
 16. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym z żywieniem dojelitowym – 830,00 zł
 17. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym z żywieniem pozajelitowym – 1023,00 zł
 18. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym w przypadku okresowego pobytu w innym zakładzie leczniczym – 15% stawki lub przepustki – 50% stawki
 19. Osobodzień w Poradni Chirurgicznej Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – 134,00 zł

 

Cennik najmu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego osobom nieubezpieczonym:

 • Balkonik na kółkach i kroczący, kula, laska 80,00 zł
 • Glukometr ( bez baterii) 20,00 zł
 • Koncentrator tlenu ( bez oprzyrządowania) 300,00 zł
 • Ssak elektryczny ( bez oprzyrządowania) 350,00 z
 • Inhalator ( bez oprzyrządowania) 200,00 zł
 • Pulsoksymetr ( bez baterii) 160,00 zł
 • Wózek inwalidzki 300,00 zł
 • Pompa do żywienia dojelitowego( bez oprzyrządowania) 200,00 zł
 • Respirator ( bez oprzyrządowania) 1500,00 zł
 • Pompa infuzyjna strzykawkowa( bez oprzyrządowania) 250,00 zł

 

Cennik opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 130 zł za jedna dobę. W przypadku przechowywania krótszego niż cała doba opłatę nalicza się proporcjonalnie. Do kosztów przechowywania zwłok dołączone zostaną koszty przewozu zwłok.

 

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki
telefon 87-567-69-10
fax 87-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie
ul. Rosiczkowa 2
16-300 Augustów
telefon 504 09 77 02

Dane rejestrowe

REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279
Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak

53 93670007 0010001590140001

 

Logo

Organy zakładu

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Magda Grygoruk

Inspektor Ochrony Danych

Bogusław Kijewski
telefon 601 391 460
e-mail mediasystem@post.pl

Skip to content