Skip to content

O ośrodku

Historia

  • 20 lipca 1992r Sąd Wojewódzki w Suwałkach zarejestrował Towarzystwo Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 4 w Suwałkach.
  • 2 listopada 1995 r Wojewoda  Suwalski podpisał Zarządzenie Nr 120/95 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach na bazie Towarzystwa Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej. Rozszerzono również  działalność zakładu o teren Pisza i Giżycka.
  • 22 sierpnia 1999 r. Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach. W międzyczasie jednostki terenowe Zespołu w Piszu – 2000r. i Giżycku -2002 r. rozpoczęły samodzielne funkcjonowanie.

W 2000 r. powołano do życia oddział terenowy domowej opieki paliatywnej w w Augustowie, który z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Celem Towarzystwa Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej organizacji było niesienie pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej osobom znajdującym się w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Pracownicy medyczni wykonywali swoja pracę na zasadach wolontariatu. 

 
W związku z dużymi kłopotami finansowymi postanowiono przekształcić Towarzystwo w Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej podlegający Wojewodzie Suwalskiemu. Zapewniało to możliwość korzystania z budżetu Wojewody oraz sprawowanie systematycznej opieki medycznej na rzecz terminalnie chorych. W związku z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu `zdrowotnym oraz powstaniem Kas Chorych zaistniała konieczność przekształcenia WZOP w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej (Zarządzenie Nr 117/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 19 października 1998 r.).
 
Z chwilą utworzenia nowego podziału administracyjnego Zakład stał się jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

Stan aktualny

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki

W chwili obecnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach posiada osobowość prawną, obejmuje swoim działaniem województwo podlaskie.

Nadrzędnym celem działania zakładu jest poprawienie jakości życia chorych
i ich rodzin, prowadzenie działalności polegającej na kompleksowym oddziaływaniu na chorego w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz chorującego na choroby przewlekłe, leczenie bólu, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, sprawowanie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej nad obłożnie
i przewlekle chorymi.

 

W skład Zespołu wchodzą:
1. Hospicjum Stacjonarne,
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nad Wentylowanymi Mechanicznie
4. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach,
5. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie,


6. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi,
7. Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie,
8. Opieka Domowa nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie,
9. Poradnia Chirurgiczna Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
10. Dział Administracyjny.

Działalność

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki
telefon 87-567-69-10
fax 87-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie
ul. Rosiczkowa 2
16-300 Augustów
telefon 504 09 77 02

Dane rejestrowe

REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279
Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak

53 93670007 0010001590140001

 

Logo

Organy zakładu

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Magda Grygoruk

Inspektor Ochrony Danych

Bogusław Kijewski
telefon 601 391 460
e-mail mediasystem@post.pl

Skip to content