Data zgłoszenia przetargu 2023-11-21

Nazwa przetargu i opis

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie
usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji
aparatury medycznej

 

Załączniki:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 29.11.2023 r.)

2. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 27.11.2023 r.)

3. Zapytanie ofertowe

4. Formularz ofertowy

5. Formularz asortymentowo-cenowy

Status ogłoszony