Data zgłoszenia przetargu 2019-08-02

Nazwa przetargu i opis

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach- numer postępowania 2/PN/2019

Załączniki:

1. Formularz ogłoszenia o zamówieniu przesłany do publikacji

(dodano 02.08.2019 r.)

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Formularz asortymentowo-cenowy

5. Parametry techniczne

6. Jednolity europejski dokument zamówienia

7. Jednolity europejski dokument zamówienia. xml

(dodano 05.08.2019 r.)

8. Odpowiedzi na pytania

(dodano 27.08.2019 r.)

9. Odpowiedzi na pytania 2

(dodano 05.09.2019 r.)

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dodano 10.09.2019 r.)

11. Informacja z otwarcia ofert

(dodano 23.09.2019 r.)

12. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 30.10.2019 r.)

Status ogłoszony