Data zgłoszenia przetargu 2020-07-08

Nazwa przetargu i opis

Dostawa i montaż mebli medycznych oraz wyposażenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Załączniki:

1. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 16.07.2020 r.)

2. Zapytanie ofertowe

3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Projekt umowy

5. Plan rozmieszczenia pomieszczeń

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Powiadomienie o wyborze.docx

Status ogłoszony