Data zgłoszenia przetargu 2023-05-23

Nazwa przetargu i opis

Usługa kompleksowego całodziennego żywienia zbiorowego pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Specyfikacja warunków zamówienia .docx

  3. Załącznik nr 4 do SWZ.xls

Status ogłoszony