Data zgłoszenia przetargu 2023-05-23

Nazwa przetargu i opis

Usługa kompleksowego całodziennego żywienia zbiorowego pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Specyfikacja warunków zamówienia .docx

  3. Załącznik nr 4 do SWZ.xls

  4. Odpowiedzi.pdf (Dodano 01.06.2023 r.)

  5. Ogłoszenie o zmianie.pdf (Dodano 01.06.2023 r.)

  6. Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (Dodano 07.06.2023 r.)

  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20230607.pdf (Dodano 07.06.2023 r.)

  8. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf (Dodano 09.06.2023 r.)

  9. Informacja z otwarcia ofert.pdf (Dodano 09.06.2023 r.)

Status ogłoszony