Data zgłoszenia przetargu 2019-06-11

Nazwa przetargu i opis

Rozbudowa istniejącego generatora tlenu wraz z instalacją i dostosowaniem pomieszczeń

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Klauzula informacyjna Administratora

4. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 19.06.2019 r.)

Status ogłoszony