Data zgłoszenia przetargu 2020-03-09

Nazwa przetargu i opis

Dostawa i instalacja systemu parkingowego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do montażu systemu oraz wykonanie ogrodzenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J.
Ul. Majerskiego 8
16-400 Suwałki
(dodane: 26.03.2020 r.)

Informujemy, iż przedłużamy termin składania ofert do 26.03.2020 r.
(dodane:18.03.2020 r.)

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5. Parametry techniczne

Status ogłoszony