Data zgłoszenia przetargu 2020-03-09

Nazwa przetargu i opis

Dostawa i instalacja systemu parkingowego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do montażu systemu oraz wykonanie ogrodzenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J.
Ul. Majerskiego 8
16-400 Suwałki
(dodane: 26.03.2020 r.)

Informujemy, iż przedłużamy termin składania ofert do 26.03.2020 r.
(dodane:18.03.2020 r.)

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5. Parametry techniczne

Status ogłoszony

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki
telefon 87-567-69-10
fax 87-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie
ul. Rosiczkowa 2
16-300 Augustów
telefon 504 09 77 02

Dane rejestrowe

REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279
Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak

53 93670007 0010001590140001

 

Logo

Organy zakładu

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Barbara Sapkowska

Inspektor Ochrony Danych

Bogusław Kijewski
telefon 601 391 460
e-mail mediasystem@post.pl