Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

 

 

Z radością informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach otrzymał  I miejsce  w konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk „ Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” w kategorii: zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni powyżej 1000 m. kw.

 

Nagrodę przeznaczymy na zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu.

 

Dziękujemy za wyróżnienie oraz za słowa Pana Prezydenta:

 

 

 


 

Informujemy, że 15 lipca 2021 r. została zawieszona działalność Stacjonarnego Punktu Szczepień  do dnia 30 września 2021 r.

 


 

Informujemy, że 30 lipca 2021 r. zamykamy  Wyjazdowy Punkt Szczepień. Nie przyjmujemy już pacjentów do szczepień I dawką.

 

Chętni na szczepienie p/Covid -19 , wymagający wykonania  szczepienia w miejscu zamieszkania,  powinni zgłaszać się do ASP Halt, zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 786 801 968 i adresem mail karol.grunwald@asphalt.com.pl.

 

 


 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

Zatrudni:

 

 

1. pielęgniarkę do świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach i okolicach. Wymagane posiadanie prawa jazdy.

 

 

KONTAKT: 87 567 69 10

 

 

 


 

 

 

Informujemy, że SP Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

rozpoczął zapisy za pośrednictwem lekarza rodzinnego na wyjazdowe szczepienia przeciw COVID-19

obejmujące powiat augustowski, sejneński, suwalski i miasto Suwałki

 

Przysługują one chorym obłożnie, których stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do stacjonarnego punktu szczepiennego i którzy nie mogą skorzystać z transportu oferowanego przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Kontakt pod numerem telefonu: 875676910, spzop@list.pl,  

od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00

W chwili obecnej można rejestrować na szczepienia osoby w wieku 70+

 

Ważne!

 

1.Pacjent lub osoba w imieniu pacjenta powinna skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

2.Właściwa placówka POZ, po przyjęciu zgłoszenia oraz dokonaniu weryfikacji przynależności pacjenta do danej placówki POZ sprawdza czy pacjent posiada e-skierowanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2.

Jeśli pacjent nie posiada e-skierowania, a należy do grupy, objętej bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz placówki POZ wystawia pacjentowi stosowne skierowanie.

Oceny zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta, placówka POZ dokonuje na podstawie:

  • posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej pacjenta, lub
  • udzielonej teleporady, lub
  • wywiadu z osobą działającą w jego imieniu.

Ocena zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej.

Potwierdzenie zasadności szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień następuje poprzez przekazanie przez lekarza rodzinnego

 informacji o zasadności szczepienia w wyjazdowym punkcie szczepień (dalej jako „informacja”) w postaci papierowej lub elektronicznej.

Informacja lekarza rodzinnego powinna zawierać:

  • unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie
  • stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta.
  •  Fakt przekazania informacji zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.
  •  Informację przekazuje placówka POZ bezpośrednio do wyjazdowego punktu szczepień, w każdy dostępny sposób, uzgodniony z wyjazdowym punktem szczepień, z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, informacja może być przekazana również pacjentowi np. w formie papierowej, który z kolei przekazuje ją wyjazdowemu punktowi szczepień.

 


 

 

 

Informujemy, że SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

rozpoczął zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19

 

wyłącznie pod numerem telefonu: 875676910

od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00

W chwili obecnej można rejestrować na szczepienia osoby w wieku 70+

Rejestrując się należy podać imię i nazwisko, pesel oraz nr tel. do kontaktu

 

 

 

 


 

 

ZOSTAŃ KOORDYNATOREM ZBIÓREK NA RZECZ
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II
 
  Nasza placówka korzysta z ogólnopolskiego systemu do koordynacji zbiórek publicznych https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ przygotowanego bezpłatnie przez naukowców i programistów. Dzięki niemu Darczyńcy uzyskują łatwy wgląd do aktualnych potrzeb szpitala.Łącznikiem między darczyńcami a szpitalem jest w systemie Koordynator lokalny - to zaufana osoba, która gromadzi produkty od Darczyńców i przekazuje je szpitalowi. Tak jest dużo łatwiej i bezpieczniej.
 
  Poszukujemy osoby gotowej do podjęcia się roli Koordynatora lokalnego zbiórek na rzecz szpitala. Zainteresowaną osobę serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator  
  Zespół @wsparciedlaszpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.
 

 

Zapraszamy Wolontariuszy do współpracy i pomocy naszym podopiecznym w hospicjum.

 

    Wolontariuszem może zostać każdy kto dysponuje wolnym czasem, optymizmem oraz dużym zasobem energii, bez względu na wiek. Przyjęcie wolontariusza następuje na podstawie przeprowadzonej rozmowy między kandydatem na wolontariusza a koordynatorem wolontariatu. Osoby, które pragną pracować i pomagać bezpośrednio przy chorym powinni posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy przy chorym.

 

Wolontariusz może wybrać dowolną formę pomocy dla hospicjum np.

 
          1.      Pomoc podczas kąpieli chorego, karmienia, czytania książek oraz organizacji wolnego czasu.

2.      Pomoc w pracach porządkowych w ogrodzie hospicyjnym

3.      Zapewnienie oprawy muzycznej w czasie Mszy Św. w kaplicy

4.      Pomoc w pracach administracyjnych.

5.      Pomoc podczas organizowania grup wsparcia dla dzieci w żałobie

6.      Pomoc podczas prac porządkowych wewnątrz hospicjum

7.      Organizacji koncertów dla chorych

 

   Przy większej liczbie chętnych zorganizujemy kurs dla wolontariuszy.W celu otrzymania informacji
należy skontaktować się z koordynatorką wolontariatu – Anetą Nietubyć - tel. 875659124, pok. nr 24.


 

  
 

Jak zostałam wolontariuszką w hospicjum
 

Zawsze podziwiałam ludzi bezinteresownie pomagających innym, a szczególnie ludziom chorym i niepełnosprawnym. Uważam, że jest to miara człowieczeństwa, na ile swój czas potrafimy poświęcić potrzebującym. O wolontariacie zaczęłam myśleć z chwilą powstania Hospicjum w Suwałkach. dowiedziałam się o organizowanym miesięcznym szkoleniu dla wolontariuszy medycznych, obejmującym również 10 godzin praktyki przy chorych. Wzięłam w nim udział. Jeszcze trochę  dostępnej literatury na temat pracy wolontariuszy i byłam gotowa do pracy, wbrew wszystkim znajomym, którzy twierdzili, że sobie nie poradzę ze stresem itp. Szybko przekonałam się, że wcale nie trzeba dużo wiedzy, siły i odporności psychicznej, aby być wolontariuszem w hospicjum, wystarczy trochę serca i dużo miłości do drugiego człowieka. Czas spędzony z chorymi w hospicjum uczy mnie pokory, sprawia że bardziej umiem cenić własne życie, ale również daje dużo satysfakcji gdy widzę, że choć na moment sprawiam, że ktoś się uśmiechnął,  że na moment zapomniał o cierpieniu, że poczuł odrobinę ciepła i na moment zapomniał o samotności. Pewnego dnia karmiłam pacjentkę, która wydawało się, że już praktycznie nie ma kontaktu z otoczeniem, że nie bardzo wie co się wokoło niej dzieje, po skończonym posiłku ujmuje mnie za rękę i mówi "dziękuję". Inny smutny dzień, pogoda sprawia, że wiele osób czuje się źle, na korytarzu siostra pociesza roztrzęsioną staruszkę siedzącą na wózku, prosi mnie żebym zawiozła ją na salę, a tam płacze współlokatorka, po głowie przebiega mnie myśl Boże mój jak pomóc. Staruszkę na wózku mocno przytulam do siebie, poŸniej współlokatorkę. Zaczekam coś do nich mówić, pocieszać, a po 20 minutach œśpiewaliśmy "przybyli Ułani pod okienko". Dla takiej chwili warto tu być i poczuć się choć odrobinę lepszym człowiekiem. W opowiadaniach ,,Akrobacje do nieba", autor napisał: kiedy już nie może pomóc lekarz, kiedy już nie pomagają leki, to jeszcze pomaga czuły dotyk drugiego człowieka, właśnie dlatego warto zostać wolontariuszem.  

  Janina

 

 

Wolontariat Hospicyjny dla Akceptacji i Tolerancji  

      

   Od kilku lat realizujemy Program Hospicyjny WHAT, czyli Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji. W ramach tego programu na podstawie umów z Aresztem Śledczym w Suwałkach  wolontariusze - osadzeni nieodpłatnie wykonują wiele niezbędnych prac w hospicjum. Ich praca jest dla nas i pacjentów niezmiernie potrzebna i ważna. Bez ich pomocy byłoby nam trudniej opiekować się chorymi, utrzymywać porządek w hospicjum i w ogrodzie. Dziękujemy im za to bardzo serdecznie i bardzo mocno.Szczególnie jesteśmy wdzięczni Kierownictwu Aresztu Śledczego w Suwałkach za umożliwienie nam realizację tego programu.

 

Wolontariusze WHAT o swojej pracy

  
   Jesteśmy skazanymi przebywającymi w A.Ś. W Suwałkach , pracujemy jako wolontariusze w Hospicjum. Wykonujemy tu bardzo różne prace, np. prace  porządkowe, ogrodnicze oraz wokół hospicjum. Pomagamy również na oddziale bezpośrednio przy chorych, pomagamy im przy wykonywaniu codziennych czynności takich jak karmienie, kąpanie, przenoszenie na wózki i wielu innych z którymi chorzy nie są w stanie sobie poradzić. Praca na oddziale wymaga wielkiej wrażliwości na bezradność i zależność chorych od nas.Mimo że są to osoby z ograniczoną fizyczną sprawnością, to jednak potrafią wyczuć, kiedy wykonujemy swoja pracę z poświęceniem, chęcią pomocy, współczuciem a kiedy jedynie z obowiązku. Chorzy swoją wdzięczność i podziękowanie wyrażają na wszelkie możliwe i dostępne w ich sytuacji sposoby, chociażby przez zwykłe kiwnięcie głową, wyszeptanie dziękuję, ściśnięcie za rękę. Czujemy wtedy, że jesteśmy naprawdę potrzebni tym ludziom. Jest to wielka lekcja pokory. Uczymy się również tego, że życie jest piękne ale i kruche.


Tomasz i Sylwester