1,5 % podatku na rzecz Stowarzyszenia

Przekaż  1,5 % podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskie –  Nr KRS 0000321667.

Stowarzyszenie  regularnie wspiera nasze Hospicjum poprzez   zakup sprzętu i wyposażenia  medycznego, opatrunków. Dofinansuje również  niezbędne inwestycje  skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa pacjentów np. system p/pożarowy. Nie zapomina  o prezentach bożonarodzeniowych dla chorych dzieci  z hospicjum domowego i  ogrodzie  w którym  latem mogą przebywać nasi pacjenci

Aktual_20230203

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki