Decyzja o przyznaniu środków finansowych na realizację projekty pt „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach.

Decyzja o przyznaniu środków finansowych na realizację projekty pt „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w dniu 16.09.2014 r. otrzymał decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” w wysokości 1 347 319,00 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.       Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych.Beneficjenci programu zostali wybrani w drodze otwartego naboru wnioskówProgram PL07 objął następujące obszary wsparcia:a) Poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeńb) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu […]