Data zgłoszenia przetargu 2023-08-17

Nazwa przetargu i opis

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Transport sanitarny chorych noszowanych i nienoszowanych na terenie Suwałk i powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego w szczególności:

* transport pacjentów na badania

* transport pacjentów do szpitala

* transport pacjentów do domu              

Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. FORMULARZ_OFERTOWY

3. OŚWIADCZENIE

4. Wybór oferty

(Dodano 17.08.2023 r.)

Status ogłoszony