Data zgłoszenia przetargu 2023-06-17

Nazwa przetargu i opis

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

  2. Specyfikacja warunków zamówienia .docx

  3. Załącznik nr 4 do SWZ.xls

 

Status ogłoszony