Data zgłoszenia przetargu 2021-04-02

Nazwa przetargu i opis

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 07.05.2021 r.)

2. Odpowiedzi na zapytania

3. Zmodyfikowany druk oferty

(dodano: 12.04.2021)

4. Ogłoszenie o zamówieniu

5. Specyfikacja warunków zamówienia

6. Załącznik nr 5 do SWZ

 

Status ogłoszony