Data zgłoszenia przetargu 2020-07-30

Nazwa przetargu i opis

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

1. Odpowiedzi na zapytania

2. Odpowiedzi na zapytania 2

(dodano: 31.07.2020 r.)

3. Zapytanie ofertowe

4. Formularz asortymentowo-cenowy

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pobierz

 

Status ogłoszony