Data zgłoszenia przetargu 2022-03-25

Nazwa przetargu i opis

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

Załączniki:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, część 2

(dodano: 06.07.2022r.)

2. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 23.06.2022r.)

3. Informacja z otwarcia ofert

(dodano: 29.04.2022r.)

4. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf

5. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.docx

(dodano:29.04.2022r.)

6. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 22.04.2022r.)

7. Ogłoszenie o zamówieniu

8. Specyfikacja warunków zamówienia .docx

9. Załącznik nr 5 do SWZ.xls

10. espd-request.zip

Status ogłoszony