Data zgłoszenia przetargu 2019-07-10

Nazwa przetargu i opis

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych na potrzeby SP ZOP

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Klauzula informacyjna Administratora

4. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 25.07.2019 r.)

Status ogłoszony