Nowa część naszego ośrodka

Od lutego 2021 r. funkcjonuje nowa cześć naszego ośrodka dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Wentylowanych Mechanicznie. Przeznaczono dla nich 14 miejsc. Zakład został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dofinansowany z projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym  Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Nowa część naszego ośrodka

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki