Data zgłoszenia przetargu 2020-03-03

Nazwa przetargu i opis

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Załączniki:

1. Sprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 15.04.2020 r.)

2. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodane: 07.04.2020 r.)

3. Informacja z otwarcia ofert

(dodane: 19.03.2020 r.)

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

5. Odpowiedzi na zapytania

(dodane: 11.03.2020)

6. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

(dodane: 09.03.2020 r.)

7. Ogłoszenie o zamówieniu

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9. Formularz asortymentowo-cenowy

(dodane: 03.03.2020 r.)

Status ogłoszony