Data zgłoszenia przetargu 2020-11-05

Nazwa przetargu i opis

Dostawa masek ffp2 sztuk 600 oraz 30 przyłbic ochronnych

Załączniki:

1.Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 18.11.2020 r.)

2.Zapytanie ofertowe

Status ogłoszony