Decyzja o przyznaniu środków finansowych na realizację projekty pt „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w dniu 16.09.2014 r. otrzymał decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt „Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” w wysokości 1 347 319,00 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 
 

 

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych.
Beneficjenci programu zostali wybrani w drodze otwartego naboru wniosków
Program PL07 objął następujące obszary wsparcia:
a) Poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń
b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych
c) Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.

Realizacja Projektu:

Sprzęt medyczny i diagnostyczny zakupiony w ramach realizowanego projektu.

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki