Data zgłoszenia przetargu 2020-05-19

Nazwa przetargu i opis

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania

Załączniki:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 07.07.2020 r.)

2. Informacja z otwarcia ofert

(dodano: 28.05.2020 r.)

3. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 26.05.2020r.)

4. Ogłoszenie o zamówieniu

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

6. Opis przedmiotu zamówienia

7. Formularz asortymentowo-cenowy

 

Status ogłoszony