Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 11.09.2020 roku wybrana została oferta:
pani Mai Przyłożyńskiej-Trockiej