Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 11.09.2020 roku wybrana została oferta pana
Dzmitry Saidak