Data zgłoszenia przetargu 2021-03-29

Nazwa przetargu i opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ilościach, asortymencie i o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ .

Załączniki:

1. Unieważnienie postępowania

(dodano: 07.04.2021)

2. Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS061-154014-pl.pdf

3. SIWZ leki i diety.docx

4. Załącznik nr 5 do SWZ.xls

5. espd-request.zip

Status ogłoszony