Data zgłoszenia przetargu 2021-04-13

Nazwa przetargu i opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ilościach, asortymencie i o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ .

Załączniki:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 12.07.2021 r.)

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

(dodano: 27.05.2021 r.)

4. Sprostowanie informacji do sprostowania do odpowiedzi na zapytania

(dodano: 50.05.2021 r.)

5. Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania

(dodano:13.05.2021 r.)

6. Odpowiedzi na zapytania

( dodano: 07.05.2021 r.)

7. Ogłoszenie o zamówieniu

8. SWZ leki i diety.docx

9. Załącznik nr 5 do SWZ.xls

10. espd-request.zip

Status ogłoszony