Data zgłoszenia przetargu 2022-11-03

Nazwa przetargu i opis

Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

Załączniki:

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 02.12.2022 r.)

  1. Informacje z otwarcia ofert (pakiety)

(dodano:17.11.2022r.)

  2. Informacje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

(dodano:17.11.2022r.)

  3. Odpowiedzi na zapytania

(dodano:14.11.2022r.)

  4. Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

(dodano: 10.11.2022r.)

  5. Ogłoszenie o zamówieniu

  6. Specyfikacja warunków zamówienia .docx

  7. Załącznik nr 4 do SWZ.xls

Status ogłoszony