Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług fizjoterapeutycznych Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym , Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego, Domowej Opiece nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  30.11.2022 roku wybrana zostały oferty złożone przez:

  1. Piotr Olkowski
  2. Bogdan Budrewicz

Suwałki, dnia 22.12.2022r.