Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  14.03.2024 roku wybrane zostały oferty złożone przez:

  1. Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Ignatowicz
  2. „BUNDAS” Dmitrij Sajdak

 

Suwałki, dnia 28.03.2024 r.