Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na Świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie, Opiece Domowej Nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta,  Świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach  i Hospicjum Stacjonarnym, Świadczenia usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym wraz z wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  05.01.2023 roku wybrana zostały oferty złożone przez:

  1. Jolanta Milewska
  2. Sylwia Godlewska

 

Suwałki, dnia 26.01.2023 r.