Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów  Opiece Domowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  19.02.2024 roku wybrane zostały oferty złożone przez:

  1. Rafał Piechowski „PiechowskiMed” z siedzibą w Białymstoku
  2. Łukasz Kiejko zamieszkały w Dąbrowie Białostockiej

 

Suwałki, dnia 08.03.2024 r.