Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, Hospicjum Stacjonarnym, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dzieci

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  08.02.2024 roku wybrana została oferta złożona przez:

  1. Maria Persjanow zamieszkała w Suwałkach
  2. Dorota Kempisty zamieszkała w Suwałkach
  3. Elżbieta Gorlo zamieszkała w Suwałkach

 

Suwałki, dnia 22.02.2024 r.