Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na  : Świadczenie usług  psychologicznych w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  Zespole Domowej Opiece Paliatywnej w Suwałkach ,Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w  Augustowie ,Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dzieci , Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  13.10.2023 roku wybrana została oferta złożona przez:

  1. Agnieszkę Sobczak

Suwałki, dnia 31.10.2023 r.