Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na Świadczenie  konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  11.09.2023 roku wybrana została oferta złożona przez:

Dzmitry Saidak

 

Suwałki, dnia 28.09.2023 r.