Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie  kompleksowych usług pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 18.09.2023 roku wybrane została oferta:

Pani Krystyny Naruszewicz

 

Suwałki, dnia 16.10.2023 r.