Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach , Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie i Hospicjum Stacjonarnym, świadczenie usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  05.06.2023 roku wybrana została oferta złożona przez:

1.      Andrzeja Niedźwieckiego

 

Suwałki, dnia 26.06.2023 r.