Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na Świadczenia usług lekarskich polegających na świadczeniu :konsultacji medycznych  z zakresu psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Świadczenia usług lekarskich polegających na świadczeniu  konsultacji medycznych z zakresu chorób płuc  w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie,  Domowej Opiece dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie,  Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie, Świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach  , Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dzieci, Świadczenia usług lekarskich polegających na świadczeniu konsultacji medycznych  z zakresu neurologii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym , Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie,  Domowej Opiece dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie,  Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie, Świadczenia usług lekarskich polegających na świadczeniu konsultacji medycznych  z zakresu rehabilitacji medycznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług lekarskich z dnia  02.06.2022 roku wybrane zostały oferty złożone przez:

1.     Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek

2.     Gabinet Lekarski Robert Wojczulis

3.     Indywidualna Praktyka Lekarska Maja Przyłożyńska- Trocka

4.     Indywidualna Sepcjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Bokuniewicz- Nalbach

5.     Bożena Choromańska

6.     Lecha Chatkowski – Prywatny Gabinet Lekarski


Suwałki, 25.06.2022 r.