Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenie usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi oraz Hospicjum Stacjonarnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi oraz Hospicjum Stacjonarnym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 05.03.2020 roku wybrana została oferta złożona przez:
Indywidualna Praktyka Lekarska Maja Przyłożyńska-Trocka