Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenie usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz Hospicjum Stacjonarnym 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Hospicjum Stacjonarnym.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 05.11.2021 roku wybrana została oferta złożona przez:

Praktykę Lekarską Anita Sobotko z siedzibą w Suwałkach