Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na świadczenie usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wraz z  wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenia usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wraz z  wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 05.03.2020 roku wybrana została oferta złożona przez:
Indywidualna Praktyka Lekarska Maja Przyłożyńska-Trocka