Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie  usług lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 19.03.2021 roku wybrana  została oferta złożona przez :

BUDAS-Dzmitry Saidak z siedzibą w Suwałkach