Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  na  świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym , Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym , Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 08.11.2021 roku wybrana zostały oferty złożone przez:

  1. Maciej Jagłowski
  2. Usługi Fizjoterapeutyczne Iwona Albowicz