Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia usług lekarskich   w  Domowej Opiece dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta na terenie województwa podlaskiego, świadczenia usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na terenie  województwa podlaskiego oraz konsultacji w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz konsultacji chirurgicznych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym, świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Domową Opieką dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie na terenie województwa podlaskiego, świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dzieci
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia usług lekarskich   w  Domowej Opiece dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta na terenie województwa podlaskiego, świadczenia usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta na terenie  województwa podlaskiego oraz konsultacji w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz konsultacji chirurgicznych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym, świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Domową Opieką dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie na terenie województwa podlaskiego, świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dzieci


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  05.05.2022 roku wybrane zostały oferty złożone przez:

1.    Indywidualna Praktyka Lekarska Grzegorz Płoński”
2.    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko”
3.    Piotr Jakubów Gabinet Lekarski
4.    Praktyka Lekarska Marek Szymczyk