Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu kompleksowych usług pielęgniarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta w powiatach: Suwalskim, Białostockim, Łomżyńskim, Sokólskim, Augustowskim

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu kompleksowych usług pielęgniarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta w powiatach: Suwalskim, Białostockim, Łomżyńskim, Sokólskim, Augustowskim
 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 05.05.2022 roku wybrane zostały oferty:
 

1.    Pani Agnieszki Kołodziej
2.    Pani Bożeny Kopcych
3.    Pani Ewy Bagińskiej
4.    Pani Eweliny Nawrockiej
5.    Pani Joanny Konończuk
6.    Pani Teresy Jazykow