Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Domowej Opiece nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie w powiatach: Łomżyńskim, Białostockim, Sokólskim


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Domowej Opiece nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie w powiatach: Łomżyńskim, Białostockim, Sokólskim

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  05.05.2022 roku wybrana zostały oferty złożone przez:
1.    Krystian Mnich
2.    Adam Mocarski
3.    Marzena Przybyłowska