Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług psychologicznych w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im.Jana Pawła II w Suwałkach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług psychologicznych w SPZOP im. Jan Pawła II w Suwałkach.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 07.06.2019 roku wybrana została oferta:
Pani Anny Pauliny Wasilewskiej