Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie   usług lekarskich  w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej dla Dorosłych i Dzieci

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich  w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej dla Dorosłych i Dzieci

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:
1. Andrzej Niedźwiecki
2. Marek Szymczyk