Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie   usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w ZOL, Zol dla Wentylowanych Mechanicznie oraz Hospicjum Stacjonarnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarskich  w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w ZOL, Zol dla Wentylowanych Mechanicznie oraz Hospicjum Stacjonarnym

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 06.05.2019 roku wybrane zostały oferty:
1. Krzysztof Dąbrowski
2. Grzegorz Płoński
3. Piotr Jakubów